Rainerius Pottey

Gedoopt Sint-Jan 14 maart 1692 - Geldern 24 oktober 1734 (42)

Kloosternaam: Engelmundus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Paulus en Odilia Justina Dedel. Ingekleed op 18 januari 1711; geprofest op 18 januari 1712. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Roermond op 30 december 1713 (woont dan in Geldern). Tot subdiaken gewijd aldaar op 31 december 1713. Diaken gewijd te Antwerpen op 22 december 1714 (woont in Antwerpen), tot priester in Mechelen op 28 maart 1716 (woont in Gent). Woon in Brussel in 1718. Jurisdictie in Roermond (1726). Sterft als predikant te Geldern op 24 oktober 1734.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 243, nr. 1676..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 243

n: vermelding in een voetnoot