Nicolaus de Porta

Bichelaer, van den

322. Porta, Nicolaus de

Noten
1.GAH, RA 1195, fo.205v (1424/25), RA 1203, fo.173v (1433), RA 1219, fo.338r (1448/49), RA 1220, fo.255r, fo.356r (1449/50), RA 1227, fo.484v (1456/57), RA 1228, fo.238r (1457/58), RA 1238, fo.311v-312r (13 mrt.1469), RA 1239, fo.495v (17 juli 1470), RA 1243, fo.123r, RA 1251, fo.184r, fo.349v, fo.440v, fo.502v, fo.607r (1481/82), RA 1252, fo.100r, fo.297r (1482/83), RA 1253, fo.162v (1483/84); Bijlage II 5.86.1; Keussen, Die Matrikel, I 452 nr.30; Van Dijck, "Eindhovense erudieten", 30; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 87; BerliŤre, Inventaire analytique des diversa cameralia, 102-103 nr.459; GŲller e.a., Repertorium Germanicum, VI 462 nr.4552; AAB II, hs. Kievits, p.14, p.20; Schutjes, Geschiedenis, IV 241; Frenken, "Aanvullingen", 67; Van Dijck, De Bossche optimaten, 449; RANB, Coll.PG 267 (regest 181) (24 jan.1468/69), 307 (regest 211) (4 nov.1479); Van Rooij, Het oud-archief, II 371 nr.1360; APB, St.Jan II, contract d.d. 21 dec.1473; GAH, Coll.LK2, Stukken van canoniekrechtelijke en kerkelijke aard, 12 nov.1477; Vgl.: Bijsterveld, Laverend, II 699 nr.3323; Hofmeister, Schšfer, Die Matrikel, 80b (Nicolaus Porte, imm. Rostock 29 apr.1447).
2.Bijlage II 5.66, 5.75; Tabel 3.2, nrs.39 en 40.
3.Bijlage II 5.86.1; APB, St.Jan II, Obituarium, p.124, p.405, p.462, p.492; AAB II, hs. Kievits, p.14; Van Dijck, De Bossche optimaten, 449; Hezenmans, "Anniversarium", 134; Zie ook: APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.212.
4.GAH, RA 1210, fo.259r (31 juli 1440), RA 1224, fo.111r (1453/54), RA 1230, fo.78r (25 apr.1460), RA 1248, fo.78r (20 apr.1479), RA 1250, fo.158r (17 mei 1481), RA 1253, fo.114r (1483/84), vgl. RA 1236, fo.150v, fo.219r (1466/67: Claes Dircx vander Poirten); SAREE, THG Ehv. 13 (regesten 6 en 13) (10 juni 1489, 3 aug.1512); Wils, Matricule, II 42 nr.70; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, 185, 186, 188, 249, II 298; Vgl.: Bijsterveld, Laverend, II 699 nr.3323.
5.Schillings, Matricule, III 52 nr.111; Leynen, "Wettigingen", 67; Bijlage II 184.8; Melssen, Register, 5; Frenken, "Aanvullingen", 62; Juten, Consilium, 304; Munier, "Nederlandse curialen", 202, 209, 218; Bijsterveld, Laverend, 132-133, 312-313, II 726 nr.3816; AAB II, hs. Kievits, p.8; Schutjes, Geschiedenis, III 566, IV 252; Raap, "Nicolaas van Porta", 77-78; Vgl. ook: heer Ghijsbrecht Dircs vander Poerten, kanunnik van Zaltbommel (1457-1459), beneficiant van de St.Jan (1459-1483), absent rector van de kosterij van Erp (1460-1470), rector van het St.Andreasaltaar op het Groot Begijnhof (vanaf 1470). Hij overleed op 29 juli 1484 in Den Bosch en liet zijn huis in de Hinthamerstraat na aan de O.L.V.-broederschap die daarin sindsdien gevestigd was. Zie: GAH, RA 1237, fo.227r (26 jan.1468: rector van de kapelanie van St.Jan Baptist); Bijlage II 5.13, 5.23, 5.27, 5.74, 184.9, 365.4, 365.13; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 88, 181, II 324, 434; RANB, Coll.PG 286 (regest 196) (18 juni 1474); Van Rooij, Het oud-archief, II 274 nr.1008, vgl. 421 nr.1529, 455 nr.1644; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 164; APB, St.Jan II, Obituarium, p.223; Van Dijck, De Bossche optimaten, 113-115, 122.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)