afb.

Wilhelmus Johannes Antonius Pöpplein

's-Hertogenbosch 20 oktober 1895 - 's-Hertogenbosch 15 januari 1969 (73)

Functies

Wilhelmus Johannes Antonius Pöpplein

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Onderwijzer
  • Voorzitter B.V.V., 1938-1958
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Thys Burgerhof e.a., 75 jaar voetbal wel en wee van BVV (1981) 7

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 5, 14, 26-27

n: vermelding in een voetnoot