Wilhelmus de Ponte

Bichelaer, van den

321. Ponte, Wilhelmus de - Busciducensis

Noten
1.GAH, RA 1304, fo.248v-249r (14 juli 1526); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 472; Bijlage II 133.1, 321.1 t/m 321.4; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 325 nr.266; Claes Geelmans is uit de rekeningen van de Tafel van de H.Geest bekend als onderklerk (1487-1508) en opperklerk van die instelling (1508-1511) en tevens als ingebieder van Den Bosch (vanaf 1512). Zijn broer Aert Geelmans wordt eerder al vermeld als onderklerk (1480-1483) en klerk (1486-1507) van de Tafel van de H.Geest. Zie: GAH, IVR 411-418.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)