Johannes de Ponte

Bichelaer, van den

320. Ponte, Johannes de

Noten
1.Bijlage II 320.1; Reusens, Matricule, 173 nr.40; GAH, RA 1204, fo.133v (7 nov.1433), RA 1218, fo.419r, fo.429r (1447/48), RA 1219, fo.296r (1448/49), RA 1222, fo.245r (22 dec.1451), RA 1226, fo.530v (1455/56), RA 1231, fo.161r-162v (1460/61), RA 1239, fo.130r (1469/70), RA 1247, fo.126v (9 jan.1478), RA 1261, fo.351v (25 okt.1491), RA 1268, fo.240r-v (28 jan.1500); Van Rooij, Het oud-archief, I 88 nr.1884, II 387 nr.1413, vgl. 282 nr.1393; Meester Goyart vander Bruggen was getrouwd met Jutken, dochter van Otto Jacops. Hun dochter Ermgart trouwde met Bartholomeeus Loeff vander Sloot die meerdere malen schepen was van Den Bosch. Ermgarts moeder Jutken hertrouwde eerst met meester Henrick Loeff junior en later nog eens met Henrick van Dickberch geheten van Staeckenbroeck. Zie: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 327, II 55-56, vgl. III 51; Jacobs, Justitie, 272 vv.
2.Bijlage II 5.34, 5.48.1, 5.78, 5.79, 5.80, 5.85, 5.87, 5.90.1, 5.93.1, 5.94, 5.101, 246.3, 246.13, 246.24; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 73, II 137, 340; Juten, Consilium, 52; Bijsterveld, Laverend, II 523 nr.931; Schutjes, Geschiedenis, IV 205; Zie ook: GAH, RA 1252, fo.139v (1482/83), RA 1257, fo.452r (1487/88).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)