afb. Onbekend

Ludovicus Theodorus Pompe

's-Hertogenbosch 12 september 1831 - Rosmalen 13 januari 1901 (69)

Dr. L.Th. Pompe behoort met E.A.P. van den Bogaert tot de oprichters van Coudewater. Dr. Pompe heeft de universitaire opleiding tot geneeskunde gevolgd; ook hij mag zich doctor medicinae chirurgiae et artis obstetriciae noemen. Men spreekt in die tijd van 'doctor in drie vakken'.
Ludovivus Theodorus Pompe werd op 12 september 1831 te 's-Hertogenbosch geboren. Zijn vader Theodorus Pompe was gehuwd met Catharina Halewijn. Zij woonden op het adres Postelstraat, wijk H 17 te 's-Hertogenbosch.
Dr. Pompe studeerde geneeskunde aan de universiteit van Utrecht. In 1857 behaalde hij zijn doctorstitel. We ontmoeten zijn naam voor het eerst als hij samen met dr. Van den Bogaert en anderen kandidaat is voor de funktie van geneesheer-directeur in Reinier van Arkel. Dat is in 1863 en dr. Pompe is dan als arts gevestigd in Tilburg. Hij wordt niet benoemd. Maar hij blijft zijn belangstelling voor de psychiatrie behouden. In 1868 komt er in hetzelfde Reinier van Arkel de funktie vrij van tweede arts. De geneesheer-directeur werd destijds als voortvloeisel uit de wet, die niet sprak van geneesheer-directeur, maar als eerste geneesheer, als zodanig betiteld. Dr. Pompe die nog steeds in Tilburg gevestigd was, solliciteert naar deze funktie en wordt daarin benoemd. Op 1 augustus 1868 treedt hij in dienst. Samen met dr. Van den Bogaert vormt hij de gehele medische staf van Reinier van Arkel; verdere artsen zijn er niet. Wat betreft het probleem van de overbevolking van Reinier van Arkel en de oplossing daarvan zit hij blijkbaar al spoedig op één lijn mer dr. Van den Bogaert.
Het initiatief om zelf een geneeskundig gesticht op te richten buiten 's-Hertogenbosch wordt een onderneming van beiden. Met dr. Van den Bogaert verlaat hij Reinier van Arkel om samen Coudewater op te richten. De aspiraties van dr. Pompe naar het directeurschap worden gehonoreerd door zijn benoeming tot tweede directeur van Coudewater.
Op 18 juni 1872 trouwt dr. Pompe met Maria Francisca Halewijn. Haar vader F.H.A. Halewijn, wijnhandelaar van beroep, is in die tijd een van de aandeelhouders van Coudewater. Dr. Van den Bogaert treedt op als getuige bij het huwelijk. Hij is dan ook een oom van de bruid, die een dochter is van zijn zuster Isabella van den Bogaert. Na het overlijden van dr. Van den Bogaert wordt - in januari 1881 - dr. Pompe benoemd tot eerste geneesheer-direkteur. Hij blijft dat tot zijn overlijden op 13 januari 1901.
Coudewater 1870-1990 - Een korte historie (1995) 11
Genealogie
Boeken
1887

L.Th. Pompe en F.J. van der Kroon

Verslag van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen "Coudewater" te Rosmalen over het vijftienjarig tijdvak van 1870- 1885
C.N. Teuligs | 's-Hertogenbosch 1887
 
Afbeeldingen
  • 13 januari 1901
  • 26 januari 1908
  • 1952
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 84

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 318; II. 292

J.W.M. Jongmans, Coudewater 1870-1990 (1995) 5, 6, 11-12, 13, 14, 15, 23, 27, 31, 33

Hans en Jeroen Jongmans, Coudewater : 130 jaar psychiatrisch ziekenhuis in beeld (2000) 13-17, 19-21, 28, 29, 37, 40, 41, 54, 62, 77

n: vermelding in een voetnoot