afb. Onbekend

Franciscus Johannes Pompe

's-Hertogenbosch 11 december 1815 - 's-Hertogenbosch 18 augustus 1884 (68)

Hij was onder meer wethouder van Den Bosch en majoor der dienstdoende schutterij, woonde Breede Haven 152a. Hij werd wegens zijn vele verdiensten voor de stad onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en van de Eikenkroon. Een der zalen van het Stadhuis is lange jaren gesierd geweest met een in groot formaat van hem geschilderd portret als wethouder der Stad.
heemkundekring-hlz.nl
Functies

Franciscus Johannes Pompe

Functies / onderscheiding(en)

  • Wethouder 's-Hertogenbosch
  • Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw
  • Eikenkroon
Genealogie
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 83

S. Bergé-Slager, Portretten geschilderd door P.M. Slager 1841-1912 (1982) 14

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 293

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 112

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 253

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 278

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXIX

n: vermelding in een voetnoot