Petrus Polslauwer

? - 1391

Bichelaer, van den

318. Polslauwer, Petrus - de Buscoducis

Noten
1.APB, St.Jan II, Obituarium, p.291; GAH, RA 1177, fo.173r (2 jan.1385), RA 1181, p.350 (10 apr.1399); Bijlage II 264.47, 318.1 t/m 318.43, 355.1, 364.1, 364.2; GAH, THG 706 (3 apr. t/m 5 juli 1371); OLVB 52, band 0, fo.54v (1371/72: "Item Petrus Polslouwer, de matrimonio suo"), fo.62r (1374/75), fo.76v (1380/81), fo.86r (1382/83), fo.97v (1384/85), fo.103r (1385/86), fo.109v (1386/87), fo.114r (1387/88), fo.114v (1388/89); (Andere) verwijzingen naar akten: Bijlage II 26.13; [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 14 nr.50 (21 febr.1376: deze akte was volgens Van de Laar (1894) "als boekband gebruikt, gedeeltelijk weggescheurd en sterk verbleekt, doch met een chemisch middel weder opgehaald" en verbrandde uiteindelijk in W.O.II).
2.GAH, RA 1177, fo.173r (2 jan.1385), RA 1179, p.583 (11 juli 1393), RA 1181, p.412 (19 apr.1399); [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 14 nr.50 (21 febr.1376); Bijlage II 318.39; RANB, Coll.PG 107 (regest 82) (17 juni 1410).
3.GAH, RA 1179, p.583 (11 juli 1393), RA 1180, p.643 (20 dec.1396), RA 1181, p.348 (9 apr.1399), p.350 (10 apr.1399), p.412 (19 apr.1399), RA 1193, fo.447r (mei 1423), RA 1196, fo.231v (17 apr.1427), vgl. RA 1182, p.682 (28 sept.1401), RA 1189, fo.74r (1414/15), RA 1191, fo.193v (28 nov.1418), RA 1193, fo.181r (1422/23), RA 1196, fo.26r (8 jan.1427), RA 1197, fo.56r (18 dec.1425), fo.179r (8 nov.1425), fo.321r (7 nov.1426), RA 1216, fo.17v (1446), RA 1217, fo.452v (1447), RA 1221, fo.319r (1450/51), RA 1229, fo.240v (1458), RA 1235, fo.174r-178r (1465/66), RA 1240, fo.83r (1470/71); RANB, Coll.PG 107 (regest 82) (17 juni 1410); Van Rooij, Het oud-archief, II 291 nr.1069; Bijlage II 236.11, vgl. 60.16, 269.12; OLVB 49, fo.26v (Petrus Polslauer, overl. 1391/92), vgl. fo.25v; APB, St.Jan II, Obituarium, p.291; Tabel 3.2, nrs.3, 4 en 5; Vgl. dominus Gherardus Polslawer, rector van het St.Catharina-altaar in Baardwijk (1400-1405), rector van een kapelanie ter ere van St.Petrus in de St.Jan (vanaf 1438) en deken van de St.Petruskerk te Luik (1438-1445): Juten, Consilium, 40; Bijlage II 293.4; Schoolmeesters, Les statuts synodaux, xxxv; Zie ook notaris nr.132.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 622

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 148, 174, 285, 286, 319, 324, 325, 341, 344n, 411, 414

n: vermelding in een voetnoot