Jan Engelbert Poerink

Enschede 6 februari 1887 - 's-Hertogenbosch 16 april 1966 (79)

Functies

Jan Engelbert Poerink

Functies / onderscheiding(en)

  • Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Hertogenbosch
  • Vice-president Hof 's-Hertogenbosch
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1926
Genealogie
Kok

mr. Jan Engelbert Poerink

314
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis (2008) 314
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 292

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis (2008) 314

n: vermelding in een voetnoot