afb.

Louis Pierre Léon Pirenne

Tilburg 1 juli 1924 - 's-Hertogenbosch 12 april 2014 (89)

Archief
Encyclopedie van Noord-Brabant

Louis Pierre Léon Pirenne

342
343
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 342-343
Functies

L. Pirenne

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Rijksarchivaris
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1975
Artikelen
1954

Verslaggever

De nieuwe stadsarchivaris drs. L. Pirenne bekwaam man met grote plannen
Dagblad voor Midden- en Oost-Brabant zaterdag 30 januari 1954
 
1963

Verslaggever

Rijksarchivaris dr. L. Pirenne
Brabants Dagblad donderdag 16 mei 1963
 
1963

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

Bekroning van 10 jaar maatschappelijk-historische arbeid
Brabants Dagblad donderdag 16 mei 1963
 
1963

Verslaggever

Géén eenzaam man : Dr. L. Pirenne
De Tijd vrijdag 17 mei 1963
 
Boeken
2009

Louis Pirenne

De archivaris vertelt : Tilburgse en Bossche herinneringen
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2009 | ISBN 90-8730-022-7
 
Publicaties
1959

Louis Pierre Léon Pirenne

's-Hertogenbosch tussen Altrecht en Utrecht, staatkundige geschiedenis 1567-1579
www.dbnl.org
1959

A.F. Manning

Bij de promotie van Dr. Louis Pirenne
Brabantia 8 (1959) 265-266
 
1988

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

De Citadel ziet zijn meester gaan. Dr. Louis Pirenne vertrekt na veertig jaar
Brabantia 7 (1988) 3-5
 
1988

J.A.M.Y. Bos-Rops, P. Brood

'Den Haag, laat me nou toch doen'. L.P.L. Pirenne over Brabant, actievoeren en de problemen van een rijksarchivaris
Nederlands archievenblad (1988) 189-198
 
1988

L.P.L. Pirenne

Ontluikende archiefzorg in Noord-Brabant
Noordbrabants historisch nieuwsblad 3 (1988) 3-10
 
1988

J.P.A. Coopmans en H.Th.Roosenboom

Van Blauwe Stoep tot Citadel
Van Blauwe Stoep tot Citadel ('s-Hertogenbosch 1988) 7
 
1997

J.A.F.M. van Oudheusden

Vijfendertig jaar, vierentwintig delen. Een overzicht van Varia historica Brabantica en het Noordbrabants historisch jaarboek tijdens het redacteurschap van dr. L.P.L. Pirenne
Noordbrabants historisch jaarboek 13 ('s-Hertogenbosch 1997) 208-236
 
1997

Lauran Toorians

Geschiedenis met een zachte g. De cracks van de Brabantse geschiedschrijving
Brabant cultureel 7 (1997) 26-27
 
1999

Paul van Dun, Jan Brouwers

De Bossche schatbewaarders. Een gesprek met zes stadsarchivarissen
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 1 (1999) 1-6
 
1999

Henk Roosenboom

Zou ik nu nog archivaris hebben willen worden? Een gesprek met oud gemeente- en rijksarchivaris Louis Pirenne
Archievenblad 10 (1999) 18-20
 
2004

Jac.J. Luyckx

Interview : Dr. Louis Pirene 80 : Bosch 'historisch centrum' zou echt 'n toparchief zijn
Bossche Bladen 3 (2004) 90-94
2006

Redactie

Legpenning voor Louis Pirenne
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 4 (2005/2006) 15
 
2009

Redactie

Levensverhaal L. Pirenne te boek
Brabants Dagblad donderdag 2 juli 2009
 
2009

Rolf Hage

De archivaris vertelt
Bossche Bladen 3 (2009) 90-91
 
2012

Jac Biemans

"Het archief was een persoon" : In gesprek met Louis Pirenne
Archievenblad 4 (2012) 37-41
 
2014

Domien van der Meijden

Pirenne wilde nieuw theater ook buiten de Bossche vestingmuren
Brabants Dagblad maandag 14 april 2014 | 10
 
2014

Arnoud-Jan Bijsterveld

In memoriam dr. Louis Pirenne
Noordbrabants Historisch Jaarboek (Tilburg 2014) 13-15
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 110

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 52, 363

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 42

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 77

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 277

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 13, 115, 291

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 9, 43

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 1

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 25, 26, 27

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 395

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 261; 13 (1996) 6-9, 12-14, 16, 18-22, 24, 28, 29, 32, 34, 38, 52, 81, 95, 134, 182, 208, 210, 213, 216, 217, 219, 221, 222; 33 (2016) 11, 179-181

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 695

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 86n

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 159

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 11n, 38, 41n, 53, 263

Varia Historica Brabantica III (1969) 116

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 23, 73n

n: vermelding in een voetnoot