afb.

Hendrik Pierson

Amsterdam 10 juni 1834 - Groningen 7 augustus 1923 (89)

Functies

Hendrik Pierson

Functies / onderscheiding(en)

  • ????. Predikant Heinenoord
  • 1869. Predikant 's-Hertogenbosch, 30 mei 1869
  • 1877. Emeritus, 15 januari 1877
Artikelen
1917

Redactie

Dr. theol. Hendrik Pierson
Nederland's Patriciaat 8 (1917) 357
 
1949

Van Alphen

dr Hendrik Pierson
Gekomen van Heinensoord 30 mei 1869, emeritus 15 januari 1877
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1999

Marcel Jansen

Biografie : Hendrik Pierson
Bossche Bladen 3 (1999) 89
Bronsveld
1869 's Hertogenbosch, 21 Febr. Uit de vroeger vermelde nominatie, is alhier beroepen Ds H. Pierson, Predikant te Heinenoord, die het beroep heeft aangenomen. (pag 351)  
1869 Heinenoord, 17 mei. Onze hooggeachte Leeraar, Ds. H. Pierson, nam heden, sprekende naar Gal. V:22, afscheid van deze Gemeente, wier beste wenschen hem en de zijden bij zijn vertrek naar 's Hertogenbosch volgen. (pag 756)  
1869 's Hertogenbosch, 30 Mei. Heden verbond zich Ds. H. Pierson aan deze Gemeente. Hij werd tot ons ingeleid door zijnen zwager, Ds. N.H. de Graaf, Pred. te Rotterdam. de Bevestiger had tot tekst 1 Joh. IV: 7-11, de Bevestigde Rom. XII: 1. (pag 849)  
1877 's Hertogenbosch, 14 Jan. Heden nam H. Pierson afscheid met Ps. CXXXVIII:8. (pag 250)
Literatuur
Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1869, 1877.
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 1 (1978) 251-253

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 367; III. 305

Nederland's Patriciaat (1910) 346

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 668

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 253, 258

n: vermelding in een voetnoot