Joannes Piceni

? - Velp 31 juli 1754

Kloosternaam: Augustinus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Helena van Roy. Inkleding op 8 september 1701; professie op 8 september 1702. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Brugge op 19 december 1705 (woont dan te Kortrijk); tot subdiaken gewijd te Gent op 27 februari 1706 (woont in Kortrijk) en tot diaken aldaar op 3 juli 1707 (woont dan in Dendermonde); tot priester op 24 september 1707 (woont dan te Brugge). Woont in Mechelen in 1711-1712 en in Meersel in 1718. Jurisdictie in Mechelen (1720) en in Roermond (1731). Sterft te Velp op 31 juli 1754.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 99, nr. 580..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 99

n: vermelding in een voetnoot