afb. 10 april 2017

Leo Peters

Amstelveen 18 april 1940

Onderscheiding

Vrijwilliger Pauselijke onderscheiden

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch, 28 november 2018
Artikelen
2007

Archivaris Sint-Jan : Leo Peters: 'Liefdewerk oud papier'

Een oproep in het parochieblad om vrijwilligers voor 'De Bouwloods', het museum van (de restauratie) van de Sint-Jan, was voor Leo Peters (67) het begin. Want met de vroegere archivaris van het Streekarchief van Woerden en omgeving kreeg de Sint-Jan zomaar een vakman in huis, die het kerkbestuur al te goed kon gebruiken. Archivaris van de kathedrale basiliek van de Sint-Jan is Leo Peters nu. Al is het nog altijd vrijwilligerswerk. In zijn geval: vrijwilligersvŠkwerk.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2007) 42-45
2018

Pauselijke onderscheiding voor Sint-Janvrijwilliger Leo Peters

Leo Peters (78), vrijwilliger bij de Sint-Janskathedraal, heeft de pauselijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Sint-Silvester ontvangen. Plebaan Geertjan van Rossem reikte de onderscheiding in de Sint-Jan aan Peters uit.
Jos van de Ven | Brabants Dagblad woensdag 28 november 2018 | Regio 3