afb. Fotopersbureau Het Zuiden, december 1927

Joseph Arnold Hubertus Pereij

Roermond 31 januari 1880 - 's-Hertogenbosch 16 april 1952 (27)

Genealogie
Ridderorden

Perey, Joseph Arnold Hubertus

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 744
Literatuur en bronnenpublicaties

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 744

n: vermelding in een voetnoot