Thomas Wilhelmus van Pelt

's-Hertogenbosch 6 mei 1799 - 's-Hertogenbosch 19 juni 1861 (62)

Functies

Thomas Wilhelmus van Pelt

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Koopman, amateur-schilder en -tekenaar
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 48

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 M-Z (1970) 163

n: vermelding in een voetnoot