Ida Henrica van Pelt

's-Hertogenbosch 9 januari 1802 - 's-Hertogenbosch 5 maart 1831 (29)

Genealogie
Afbeeldingen
  • 5 maart 1831
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 328

n: vermelding in een voetnoot