Antonius van Pelt

Tilburg 26 maart 1769 - 's-Hertogenbosch 21 juli 1854 (85)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 247

n: vermelding in een voetnoot