Johannes Pels

Bichelaer, van den

310. Pels, Johannes - de Buscoducis

Noten
1.Bijlage II 60.14, 157.37, 269.6, 293.5.2, 310.1 t/m 310.13; Reusens, Matricule, I 99 nr.12; GAH, RA 1211, fo.332r (1440/41); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 158, vgl. 441 noot 1; Tabel 3.2, nrs.16 en 19; Een Jan Pels wordt in 1431 en 1432 ook genoemd als man van Mechtelt, dochter van Arnt Goyarts van Lyemde alias Becker en van Luytgart: Bijlage II 223.12; GAH, THG 1824 en 1825 (3 mrt.1432); Een Giselbertus Pels Dirxs was omstreeks 1480 klerk ter secretarie, zie: GAH, RA 1245, fo.210v (1475/76), RA 1251, fo.309v (1481/82); Smulders, "Over het schepenprotocol", 162.
2.Bijlage II 14.35, 269.6, 310.4; Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 604-605 nr.5910; OLVB 52, band 2, fo.200r (1445/46); OLVB 49, fo.30v; Tabel 3.2, nr.20; RAU, Dom 2426 (16 febr.1507); Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 182 nr.146.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

57r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Signet Johannes Pels de Buscoducis

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 610

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 162, 293, 324, 325, 411

n: vermelding in een voetnoot