Ghysbert Pels

1497'98 - 26 december 1558

Genealogie
Hermans

147. Ghiselbertus Pels 1525

82
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 82
Schuttelaars

Ghysbert Pels

Literatuur
PB 127v, 149v, 309v, 330r; SP 1285 153v, 1319, 204v, 1325 11v, 1341 158r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 50, 441, III 314; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Milheeze' in: Taxandria 14 (1907) 193; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 27; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken en wapenborden in de hervormde kerk te Berlicum' in: Taxandria 20 (1913) 123.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

91r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Ghijsbertus Pels

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Gijsbert Pels, schepen van 's-Hertogenbosch 1525

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07314)
Zuylen

255. Ghiselberti Pels

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 611-612

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 266, 267, 270, 271, 273

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 125n, 275, 372, 397, 476

n: vermelding in een voetnoot