Gerit Pels

± 1525 - 1597

Genealogie
Schuttelaars

Gerit Pels

Literatuur
DE BEKKER / VAN SASSE VAN YSSELT, 'De tenuitvoering van den uitersten wil van Mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt' in: Taxandria 14 (1907) 211; DE RIDDER-SYMOENS, Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 I-II (Leiden 1978-1980) nr. 1211; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 244; PUL, Promotions de la faculté des arts de l'université de Louvain (1428-1797) (Leuven 1869) 19; SP 1386 164r, 1388 459r, 1391 123v, 1394 85r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 442, III 55; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken en wapenborden in de hervormde kerk te Berlicum' in: Taxandria 20 (1913) 124; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het testament van Jonker Hermans van Middegael' in: Taxandria 18 (1911) 39.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard Pels, schepen van 's-Hertogenbosch 1564

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01097)
Zuylen

313. Gerardi Pels

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274, 282

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 275, 476

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007)

n: vermelding in een voetnoot