afb.

Familie Pels

Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 608-612

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 73, 76

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 84n, 203, 203n

n: vermelding in een voetnoot