Simon Pelgrom(ius)

's-Hertogenbosch 1507 - 's-Hertogenbosch 1572

Prior van de Wilhelmieten te 's-Hertogenbosch, humanist en historicus Van Oudenhoven gaf in 1629 een klein geschiedwerk van hem uit over de oorsprong van 's-Hertogenbosch, waarvan de Engelse editie uiterst zeldzaam en kostbaar is.
Encyclopedie van Noord-Brabant

Simon Pelgrom

319
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 319
Artikelen
1977

G.C.M. van Dijck

Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650
Historische sectie Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1977) 10-12
 
1986

Redactie

Pelgrom, Simon
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 319
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 476-477

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 10

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 412

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 4

W.J.F. Juten, 'Simon Pelgrom en het klooster „Porta Coeli” 1539-1572' in: Taxandria (1894) 252-262, 287-295

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 20, 23, 126, 129, 132; Bijdragen: 493, 501, 528, 529

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 144n, 169, 180n, 187, 188, 189, 191

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 35, 42n, 50, 123, 139, 140, 145, 146, 148, 154, 160, 236, 239, 243, 262, 268, 310

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 55

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 111, 126, 142, 150-152, 156

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 18

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 16n, 135n

Varia Historica Brabantica III (1969) 338, 339, 352-354, 386

n: vermelding in een voetnoot