Petrus Pelgrom

Bichelaer, van den

309. Petrus Pelgrom - (Busciducensis)

Noten
1.Beelaerts van Blokland, "Nog eens de Bossche familie Pelgrom", 104; Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Pelgrom van Driel", 103-106; Melssen, "Een Bossche familie", 105; Bijlage II 147.1, 147.2, 157.13, 157.14, 173.37, vgl. 311.2; GAH, THG 2348 (1457/58); Koldewij, "Beknopt overzicht", 33, 38; Nijssen, "Gelre en 's-Hertogenbosch", 32-34; GAH, RA 1251, fo.80v (14 mrt.1482).
2.Bijlage II 5.107, 173.63, 182.29, 184.7, 420.9; Beelaerts van Blokland, "Nog eens de Bossche familie Pelgrom", 104-112; Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Pelgrom van Driel", 106; Melssen, "Een Bossche familie", 109; De Ridder-Symoens, Les livres, 1.2.1 305-306 nr.529; Jacobs, Justitie, 96, 269-271, 281; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 248, 552; Van Rooij, Het oud-archief, I 121 nr.2042; Juten, "Pelgrom", 1081; Vgl.: Hofmeister, Schäfer, Die Matrikel, I 292b (Theodericus Pelegrime de Buscaducis, imm. Rostock 4 apr.1498).
3.Beelaerts van Blokland, "Nog eens de Bossche familie Pelgrom", 104-105; Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Pelgrom van Driel", 106; Melssen, "Een Bossche familie", 109; GAH, RA 1240, fo.224v (4 febr.1471), fo.351r (7 febr.1471), RA 1262, fo.343r (2 mei 1493), RA 1263, fo.111r (4 jan.1494), RA 1265, fo.527v-529r (10 febr.1497); GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; GAH, RA, index Smulders, trefwoord 'secretarissen' (reizen tot 1501); Van Zuijlen, Inventaris, 25, 32, 42, 49, 58, 66, 82, 102, 103 (reizen vanaf 1496); Van Sasse van Ysselt, "De oorspronkelijke naam", 40-41; GAH, FAR 33.7 (rekening van het Leprozenhuis, 1502/03), 33.8 (1509/10) (gecollationeerd door H.Pelgrom); Bijlage II 31.4; Jacobs, Justitie, 266, 268; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 246-247.
4.Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Pelgrom van Driel", 105-107, 119-121; Melssen, "Een Bossche familie", 109-127; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 356; AAB II, hs. Kievits, p.5 (ontvangen en cantor in 1532), vgl. p.25 (ontvangen in 1499, cantor in 1526); Schutjes, Geschiedenis, IV 223, 247; GAH, RA 1847, fo.365r-368r (8 jan.1569 n.s.); Jacobs, Justitie, 271; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 246-247, III 327, 401, 402-403; Vgl.: Bijlage II 151.3 (kanttekening: dominus ... Henrics Pelgrum, priester en beneficiant van de St.Jan).
5.GAH, OA B25 (1515/16) t/m B60 (1553/54); De Beer, "Boekverluchters", 496; Van Zuijlen, Inventaris, 379-381; Jacobs, Justitie, 88; Vgl.: Schillings, Matricule, III 158 nr.134 (Petrus Peregrini de Munnikendammis, Trai., imm. 30 aug.1497), IV 653 nr.15 (Petrus Pelegromius Busciducensis, imm. 1 apr.1563).
6.Jacobs, Justitie, 87-88; Van Zuijlen, Inventaris, 681; Hermans, Verzameling, 135; Bijlage II 309.1 t/m 309.4; GAH, GG 2042 (1535), GG 3428 (6 sept.1533), GG 3430 (2 mrt.1538); GAH, THG - (13 febr.1534); APB, St.Jan I, akte d.d. 10 apr.1536; Door meester Peter gecollationeerde afschriften: OLVB 46/47 (1533-1540); Verwijzingen naar notariële akten: [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 38 nr.148 (18 mrt.1541: in W.O.II verbrand); RANB, SET 2, nr.CVIII (12 juni 1549).
7.Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Pelgrom van Driel", 106; Melssen, "Een Bossche familie", 109-110; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 197, 198-199, 313; GAH, OA B53 (1546/47: zetting, blok van de Kerkstraat), B59 (1552/53: idem), B61 (1554/55), B62 (1555/56), B63 (1556/57), zie ook B60 (1553/54: paraaf van J.Pelgrom) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 188-190); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 87; Van Zuijlen, Inventaris, 702; GAH, RA 1847, fo.365r-368r (8 jan.1569 n.s.); Van Rooij, Het oud-archief, I 61 nr.917.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333n

n: vermelding in een voetnoot