Peter Pelgrom

1543 - 13 februari 1618

Cp

Peter Pelgrom1

Noten
1.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 607; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 4022; De Brabantse Leeuw 38 (1989) 118-119.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

4022. PELGROM (Pelgrom de Bye), Petrus

564
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 564
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

99
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 564

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 607

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 88, 276, 277, 278

n: vermelding in een voetnoot