Laurens Pelgrom

1509'10 - 4 oktober 1562

Genealogie
Schuttelaars

Laurens Pelgrom

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 115, 117; ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch' in: De Brabantse Leeuw 34 (1985) 142; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Extract uyt de genealogie van de familie Van Veen, gesproten uyt den huyse van Heusden' in: Taxandria 7 (1900) 201; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 201; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 133; PB 377r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 377, II 244; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van den Bosschen kroniekschrijver Pelgromius, naar een oud handschrift, afkomstig van de familie Pelgrom de Bye' in: Noordbrabantsche Almanak (1891) 533-534; WIJNAENDTS VAN RESANDT, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants - Wijnants van Resant - Wijnsendts van 1355 tot heden I (Bergen op Zoom 1906) 49.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

92r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Laurentius Pelgrom

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Laurens Pelgrom, schepen van 's-Hertogenbosch 1546

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07333)
Zuylen

293. Laurentij Pelgrim

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Artikelen
1989

drs. L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 38.2 (1989) 115, 117
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 606-607

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 273

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 77

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 250, 260, 347n, 475

n: vermelding in een voetnoot