Jan Pelgrom de Bye

8 april 1593 - vr 1650

Cp

Jan Pelgrom de Bye1

Noten
1.De Brabantse Leeuw 38 (1989) 118-119, 184.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
3.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 4021; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 607.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

4021. PELGROM (Pelgrom de Bye), Joannes

564
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 564
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Pelgrom, schepen van 's-Hertogenbosch 1621

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07369)
Zuylen

386. Joannis Pelgrom

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 564

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 279

n: vermelding in een voetnoot