Herman Pelgrom alias Ketelaer

± 1476 - 10 mei 1540

Genealogie
Schuttelaars

Herman Pelgrom alias Ketelaer

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 108, 110; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 111; JUTEN, 'Simon Pelgrom en het klooster 'Porta Coeli' 1539-1572' in: Taxandria 2 (1895) 256; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 133; PB 37r, 122v, 128r, 136r, 149v, 154r, 161v-162r, 196v, 207r, 214v, 229v, 230v, 270v-271r, 309r, 352r, 357v, 374r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 11; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 243, III 417.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

85v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1989

L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 2 (1989) 108, 110
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 605

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 83, 84

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 388, 394, 475

n: vermelding in een voetnoot