Herman Pelgrom

1542 - 26 juli 1625

Cp

Herman Pelgrom1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 4019; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 203 en 214; De Brabantse Leeuw 38 (1989) 111; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 607; OSA 1077, f 165.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 194.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

4019. PELGROM, Hermannus

564
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 564
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

94
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Herman Pelgrom

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 564

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 607-608

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276, 279, 283

n: vermelding in een voetnoot