Henrick Pelgrom alias Ketelaer

± 1470 - 8 januari 1545

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Pelgrom alias Ketelaer

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 108, 113; ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch' in: De Brabantse Leeuw 34 (1985) 135; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 103, 106-107; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 132; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 67; PB 22r, 99v, 103v, 105r, 125v, 138r, 153v, 168r, 183v, 238v, 260v, 391r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 51; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 243, 244, III 238; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De oorspronkelijke naam der Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 41-42.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

87r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1989

drs. L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 2 (1989) 108-127
 
1989

drs. L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 3 (1989) 182-191
 
1989

drs. L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 4 (1989) 220-242
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 604-605

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 71

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 72, 97

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 96, 270, 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 43, 43n, 122, 245, 250, 260, 372, 374, 388, 475

n: vermelding in een voetnoot