Henrick Pelgrom

na 1447 - 1514

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Pelgrom

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 104; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 109, 118; PB 91v, 166r, 210r, 324v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 246; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 199; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 5: Pelgrom van Driel' in: De Brabantse Leeuw 8 (1959) 106.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

75v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1977

J. Th. M. Melssen

Een Bossche familie zwermt uit ... : De familie Pelgrom (van Driel)
De Brabantse Leeuw 7-8 (1977) 109, 118
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 603

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 226, 262, 264, 306, 441, 475

n: vermelding in een voetnoot