Frans Pelgrom

1491'92 - 1559'60

Genealogie
Schuttelaars

Frans Pelgrom

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 105; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 110-118; PB 226r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 225, 247; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 5: Pelgrom van Driel' in: De Brabantse Leeuw 8 (1959) 119.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Frans Pelgrom, schepen van 's-Hertogenbosch 1536

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07328)
Zuylen

280. Francisci Pelgrom

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Artikelen
1977

J. Th. M. Melssen

Een Bossche familie zwermt uit ... : De familie Pelgrom (van Driel)
De Brabantse Leeuw 7-8 (1977) 110-118
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 50, 74

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 269, 475

n: vermelding in een voetnoot