afb.

Familie Pelgrom

algemeen

Artikelen
1959

B.W. van Schijndel

Oude Brabantse Families : Pelgrom van Driel
De Brabantse Leeuw (1959) 103-108, 119-121, 142-143, 149-154, 161-167, 167-192
 
1977

J.Th.M. Melssen

Een Bossche familie zwermt uit ... : De familie Pelgrom (van Driel)
De Brabantse Leeuw 7-8 (1977) 97-139
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Beelaerts van Blockland, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria (1906) 102-112

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 264-265

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 72, 97

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 76, 77, 110, 113, 124

A. van Sasse van Ysselt, 'De oorspronkelijke naam der Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria (1906) 40-44

n: vermelding in een voetnoot