afb. Olaf Smits

Johannes Wilhelmus Maria (Jan) Peijnenburg

Eindhoven 18 augustus 1936 - Tilburg 26 februari 2016 (79)

Rector Peijnenburg, zoals hij meestal werd genoemd, werd geboren te Eindhoven op 18 augustus 1936 en tot priester gewijd op 11 juni 1960. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Bladel (parochie St. Petrusí Banden) van 1960-1961, als conrector van het ziekenhuis te Oisterwijk tegelijkertijd met zijn studie geschiedenis aan de R.K. Leergangen te Tilburg van 1961-1964, als assistent te Nijmegen (parochie O.L. Vrouw van Lourdes) van 1964-1970, tegelijkertijd met zijn studie theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, welke in 1976 werd afgesloten met een doctoraat, als conrector van het Canisiusziekenhuis te Nijmegen van 1965-1970. Van 1970-2004 was hij archivaris van het bisdom en van 1972-2015 rector van bejaardencentrum Zuiderschans te ís-Hertogenbosch. Vanaf 2011 was hij tevens rector van Huize Elisabeth te Vught. Van 1994-2004 was hij bovendien kanselier van het bisdom.
Op 30 april 1992 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 10 september 2004 werd hij benoemd erekanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom.
bisdomdenbosch.nl
Artikelen
1981

J.W.M. Peijnenburg pr.

Het dagboek van bisschop MichaŽl Ophovius 4-8-1629 / 31-12-1631
Boschboom Bladeren 26 (1981) 7-16
 
1984

J. Peijnenburg

De door de norbertijnen van Berne bediende parochies rondom en in de stad 's-Hertogenbosch
Boschboom Bladeren 31 (1984) 1-10
 
1986

J.W.M. Peijnenburg

Het godsdienstig leven in en rondom de St.-Jan vůůr 1629
Boschboom Bladeren 34 (1986) 27-31
 
1986

dr. J.W.M. Peijnenburg

Aan drs. W. Knippenberg, behoeder van kerkelijke kunst in het bisdom 's-Hertogenbosch
Brabants Heem 38 (1986) 174-176
 
1988

A.M. Frenken pr. en J.W.M. Peijnenburg pr.

De Bossche Cantorie
Van Blauwe Stoep tot Citadel ('s-Hertogenbosch 1988) 151-160
 
1997

J. Peijnenburg

Een Radicaal Begin : Contemplatief kloosterleven in de Clarastraat (1359-1649) en 1872-1971)
Boschboom Bladeren (1997) 6-8
 
2003

Theo Cuijpers en Ottie Thiers

Zorgvuldig omgaan met het tijdelijke : Op bezoek bij archivaris, kerkhistoricus en rector Jan Pijnenburg
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 4 (december 2003) 24-28
 
2004

Lisette van der Swaluw

Stadsgezichten : Niets boven 'n Brabantse pastoor
Brabants Dagblad, dinsdag 22 juni 2004 | 14
 
2005

Jac.J. Luyckx

Interview : Jan Peijnenburg, oud-archivaris bisdom: Ik weet niet wat 'emeritaat' inhoudt
Bossche Bladen 4 (2005) 134-137
2010

Marianne Schoone

Oud-archivaris Peijnenburg viert priesterfeest in Rome en Den Bosch
Brabants Dagblad, vrijdag 18 juni 2010
 
2016

Peter van Overbruggen

In memoriam : Jan Peijnenburg (1936-2016)
inbrabant 2 (2016) 70-71
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 10, NII 82, NII, 104

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) 7n

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) VI

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 124n, 128n, 135n, 211n, 293n

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 281

n: vermelding in een voetnoot