Johannes Pauweter

? - 1417

Bichelaer, van den

308. Paweter, Johannes

Noten
1.GAH, RA 1185, fo.305v (12 mrt.1408), RA 1186, fo.283r (1408/09), RA 1188, fo.282r (1412/13), RA 1197, fo.362v (26 juli 1427), RA 1214, fo.206v (11 juli 1444), RA 1215, fo.144r (1444), RA 1221, fo.300r (20 juli 1451), vgl. RA 1202, fo.211r (6 febr.1432: Guedeldis, filia quondam Martini Pauweter); Bijlage II 27.21.1, 35.2, 162.3, 308.7 (9 febr.1403: Heylwigis dicta Paweter krijgt bed met toebehoren), vgl. 238.1 (24 okt.1400: Martinus Paweter, poorter van Den Bosch, als getuige); Jacobs, Justitie, 269; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 406; Vgl.: GAH, THG 1894 en 1895 (2 mrt.1435: Martinus Paeuweter, man van Katherijn Henric Gobels vanden Berghe).
2.Bijlage II 422.10; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 159, 218-219, 265, III 231 noot 4, 511; Zie ook: Van Rooij, Het oud-archief, I 300 nr.3651.
3.Bijlage II 318.43; Analecta Vaticano-Belgica, VII 504 nr.II 610 (Rome, 6 apr.1392); RALI, Thorn, Cartularium nr.1, p.194-200 (Rome, 14 juni 1392) (= Habets, De archieven ... Thorn, 292-293 nr.276); ABH, MA 167 (Rome, akten d.d. 2 apr. en 15 dec.1395, 21 nov.1395, 21 febr.1396); AAB II, hs. Kievits, p.20.
4.ABH, MA 167 (Luik, 24 jan.1398); Juten, Consilium, 151; Schutjes, Geschiedenis, IV 224; Bijsterveld, Laverend, I 210 nr.955; Michiels, "Beneficianten", 42-44, 46; Indekeu, "Aspekten", 117; Smeulders, "Is Arnoldus Ywani", 25; Nauwelaerts, Latijnse school, 14; GAH, RA 1201, fo.153r (23 okt.1431), RA 1212, fo.90v (14 nov.1441), RA 1213, fo.158v (1442/43), RA 1220, fo.113r (9 juni 1450), RA 1221, fo.42r (23 jan.1451); Bijlage II 5.36, 14.34, 14.35, 308.1 t/m 308.17, getuige: 60.14, 161.1.1, 293.3, 382.12, 382.14, 382.15, 382.18, 382.42; OLVB 52, band 1, fo.11r, fo.15r (1401/02), fo.25r (1404/05), fo.31r (1405/06), fo.98v (1416/17), fo.105r (1418/19), fo.127r, fo.127v (1420/21), fo.139r (1421/22), fo.149v (1422/23), fo.156v, fo.159v (1423/24), fo.169r, fo.171r (1424/25), fo.181r, fo.181v, fo.183v (1425/26), fo.191r, fo.191v, fo.193v (1426/27), fo.201v (1427/28), fo.210r, fo.210v, fo.212v (1428/29), fo.219r, fo.220v (1429/30), fo.228v, fo.229r, fo.230r (1430/31), band 2, fo.7r, fo.7v, fo.9r (1431/32), fo.18v, fo.19r, fo.20v (1432/33), fo.30r, fo.30v, fo.32r (1433/34); OLVB 49, fo.6v; AAB II, hs. Kievits, p.4, p.20; Verwijzingen naar notarile akten: OLVB 52, band 1, fo.21v (1403/04), fo.25v (1404/05), fo.105r (1418/19), fo.158r (1423/24); Zie ook: Mosmans, De St.Janskerk, 199 noot 1 (her Jan Pauweter overlegt in het Minderbroedersklooster namens het kapittel met de kerkmeesters en enkele gezworen broeders van de O.L.V.-broederschap over de aanschaf van een orgel bij meester Anthonis van Tricht).
5.APB, St.Jan II, Obituarium, p.41, p.262, p.445; AAB II, hs. Kievits, p.20; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.131; GAH, RA 1194, fo.154r (1424), RA 1218, fo.6v (10 okt.1447), RA 1220, fo.113r (9 juni 1450), fo.222r (4 mei 1450), RA 1221, fo.42r (23 jan.1451), fo.300r (20 juli 1451), RA 1229, fo.86v (1458/59), RA 1230, fo.321v (18 juni 1460); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 58, II 232, 254; Bijsterveld, Laverend, I 313 nr.2476.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 601-602

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot