Johannes Pavonis

Bichelaer, van den

307. Pavonis, Johannes

Noten
1.AAB II, hs. Kievits, p.9; GAH, RA 1249, fo.335v (1 febr.1480), vgl. RA 1243, fo.31r (5 mrt.1475: Johannes, filius Mathie Pauwe), fo.121v (5 mrt.1474: Johannes, filius quondam Thome Paeuwen); Bijlage II 5.94 (de titel magister is waarschijnlijk te wijten aan een fout van de maker van het afschrift), 307.1, 307.2, vgl. 260.1; Schutjes, Geschiedenis, IV 245; Vgl.: Wils, Matricule, II 192 nr.216 (Johannes Pavonis de Gandavo, Torn. dioc., imm. 28 aug.1467), 445 nr.305 (Johannes Pavonis de Insulis, Torn, dioc., imm.1481), 486 nr.110 (Johannes Pavonis, imm. 17 aug. 1484); Bormans, "Répertoire", 32 (24 mrt.1497: Jean Fr. de Pavinis, geschil over prebende in St.Lambertuskerk Luik); Bijsterveld, Laverend, II 487 nr.556 (dominus Petrus Pavonis uit het bisdom Kamerijk, rector van Ginneken na 1510).
2.GAH, RA 1254, fo.267v (14 apr.1485), RA 1256, fo.109r-v (10 sept. 1487), RA 1258, fo.408r (14 nov.1488), RA 1266, fo.266r (24 jan.1498), vgl. RA 1254, fo.263v-267v (11 apr.1485: deken en kapittel verlenen décharge aan hun rentmeester Henric die Gruyter); Bijlage II 401.8; APB, St.Jan II, Obituarium, p.144, p.413, p.438; Van Rooij, Het oud-archief, II 482 nr.1745; Vgl.: Coopmans, De rechtstoestand, 166; Mosmans, De St.Janskerk, 137.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)