Arnt Pauweter

? - 8 augustus 1521

Genealogie
Schuttelaars

Arnt Pauweter

Literatuur
PB 33r, 134r, 137v, 149r, 153v, 165r, 198v, 219v; SP 1221 197v, 1280 260r, 349r, 364r, 1283 222r, 1312 204r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 406.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud Pauweter, schepen van 's-Hertogenbosch 1501

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01040)
Zuylen

210. Arnoldi Pauwet(er)

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 18, 49, 55, 64, 66, 75, 84, 89, 90, 97, 98, 104, 105, 107, 109, 115, 119, 120

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 475

n: vermelding in een voetnoot