Goeswinus Pauli

Bichelaer, van den

306. Pauli, Goeswinus

Noten
1.GAH, RA 1194, fo.180r, fo.185r, fo.189v, fo.207v (1423/24), RA 1204, fo.209v (1433/34), RA 1219, fo.271v (1448/49), RA 1231, fo.148v (1460/61), RA 1234, fo.283v (20 mei 1465), RA 1243, fo.186r (13 nov.1473); Bijlage II 5.9.1, 143.1.2, 223.19, 236.1, 306.5, 306.23.
2.Bijlage II 5.9.1 (stichting kapelanie), 5.9.2, 155.8, 155.9 (testament L.Stouten), 223.17 (priester), 306.3, 306.5, 306.15, 306.20 (woonhuis); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 82, 85, 170, vgl. II 290; Bijsterveld, Laverend, II 694 nr.3222; Schutjes, Geschiedenis, IV 204; GAH, RA 1208, fo.71r (1438), RA 1223, fo.271v (18 jan.1453), RA 1224, fo.131v (25 okt.1453), RA 1227, fo.80r (2 mrt.1457); De miskelk kwam in 1483 in bezit van heer Lambrecht Valkenis, zie: AAB II, hs. Kievits, p.8.
3.Bijlage II 5.9.2; Vgl.: GAH, RA 1242, fo.120r (11 dec.1472: heer Goessen en de zusters van St.Agnetendal in Dommelen verkopen erfcijnzen ten behoeve van de Kruisheren "in parrochia de Loth, comitatus de Thekenworch, Namburgensis diocesis"); Zie over het geschil tussen Bogarden en Kruisheren ook: Hoekx, "De Bossche kloosters", 18, 27.
4.Bijlage II 171.1, 306.1 t/m 306.23, zie ook 5.43; Tabel 3.2, nrs.18 en 40; GAH, RA 1243, fo.186r (13 nov.1473); Verwijzingen naar notariële akten: RANB, SET 2, nr.LXXXIIII (testament d.d.29 okt.1454); GAH, RA 1238, fo.46v (7 mrt.1469, met verwijzing naar een testament uit 1456), GAH, GG 601 (1472/73); Vgl. Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 347-348 nr.335 (Johannes Pauli, presb. Trai. dioc., dienaar van een kardinaal te Rome 1451-1454).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Geschil

Geschil met het gilde van de laken- en linnenwevers

BHIC, Archief Schepenbank Schijndel, inv.nr. 46, register van diverse soorten akten, 1556-1558
op de binnenzijde van de perkamenten omslag bevindt zich een deel van een notariële akte.
Notariele akte d.d. ?-?-1452 voor notaris Goeswinus Pauli te 's-Hertogenbosch. [aan de rechterzijde ontbreekt een strook perkament en dus een deel van de tekst]. Enkele kloosterlingen van het Bossche Bogardenklooster (minister Johannes de Hokelem, broeder Johannes Heijster, broeder Conrardus de Goch, broeder Johannes de Duijsborch, broeder Henricus de Zuijtphania, broeder Johannes de Dreempt, broeder Theodricus de Creveldia en broeder Mathias […]) machtigen heer Bartholomeus op Stegen, minister van een klooster van de derde orde van Sint-Franciscus [genaamd ? te ?] en [voornaam ontbreekt] Tylmanni, procurator bij het hof van Luik, om namens het Bogardenklooster op te treden in het geschil met het gilde van de laken- en linnenwevers van 's-Hertogenbosch.
NB: GAH OSA 6321: Overeenkomst voor schepenen tussen het ambacht van linnenwevers en de Bogarden, waarvan de kloosterlingen met het weven van linnen hun onderhoud verdienen, met vrijstelling van voor de Bogarden verplichtingen tegen jaarlijks betaling van 3 pond payments, 1470. 1 charter = SASSEN 544: 1470 juli 7.
Dit geschil over de weefactiviteiten van de Bogarden en de concurrentie die ze daarmee de Bossche wevers aandeden heeft dus lange tijd gespeeld, gezien de bovenstaande akte zeker vanaf 1452, en is pas in 1470 bijgelegd.
Henk Beijers en Anton Schuttelaars
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot