Boudewinus de Pascua

Bichelaer, van den

305. Pascua, Boudewinus de

Noten
1.Juten, Consilium, 122; Bijsterveld, Laverend, II 576 nr.1544; GAH, RA 1249, fo.141r (9 nov.1479), RA 1251, fo.624r-v (11 sept.1482), RA 1255, fo.299v (20 juli 1487).
2.Heer Boudewijn: Göller e.a., Repertorium Germanicum, IV 178 nr.1544; Heer Peter: Bijlage II 139.4; Henric: Doppler, Verzameling, I 390 nr.561 t/m II 34-36 nr.643; Grauwels, Regesten ... Oudenbiezen, 141 nr.403, 148 nr.424, 152-153 nr.435, 154-155 nr.440, 165 nr.472; Gehlen, Het notariaat in het tweeherig Maastricht, 281-282 nr.40; RANB, KDOG 1255 (8 juli 1462); Heer Marten: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 33, 141, 142; Bijsterveld, Laverend, I 294 nr.2324; GAH, RA 1264, fo.273v (1494/95); Schillings, Matricule, 136 nr.10.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)