Amelius Pan

Bichelaer, van den

303. Pan, Amelius - de Dryel

Noten
1.Keussen, Die Matrikel, I 797 nr.43; Bijlage II 5.26, 43.1, 173.25, 303.1 t/m 303.4; Vgl.: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 189; Bijsterveld, Laverend, II 657 nr.2639.
2.GAH, RA 1230, fo.237r (23 juni 1460) (Volgens deze verwijzing dateerde het testament van 13 oktober 1459. Dit is echter de datum van de commissie-akte die in collaties steeds geheel onderaan wordt vermeld terwijl de datum van het afgeschreven testament ergens in het midden gezocht moet worden. Vermoedelijk heeft de secretaris dus een collatie van het testament door heer Jan Amelrijcx onder ogen gehad en de verkeerde datum overgenomen.); Tabel 3.2, nr.33; Bijlage II 5.30, 5.35, 303.4; APB St.Jan II, Obituarium, p.295; OLVB 52, band 3, fo.185v (1460/61); Vgl.: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 164-165.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)