Nicholaus de Palude

Bichelaer, van den

299. Palude, Nicholaus de

Noten
1.Bijlage II 40.1, 230.1, 299.1, 299.2; Welvaerts, Geschiedenis van Bladel, 58, 168-171; AAP I, Bergeijk (8 mrt.1367), Arendonk (2 apr.1371) en Desschel (13 dec.1377) (= RANB, RSA 342); GATO, Schaetzen, ch.3 (29 okt.1375); OLVB 49, fo.27r (Dominus Nicolaus de Palude); Vgl.: Juten, Consilium, 221.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot