Gherardus de Palude

Bichelaer, van den

297. Palude, Gherardus de

Noten
1.Van Rooij, Het oud-archief, II 358 nr.1305, 404 nr.1462, 438 nrs.1588-1590; Bijlage II 5.55, 236.4, 236.5, 246.22, 272.32, 272.33, 285.5, zie ook 5.77, 14.25, 14.42, 34.1, 52.8, 236.2, 272.50, 313.8; Coopmans, De rechtstoestand, 35, 36-37, 38, 40; Jacobs, Justitie, 94, 265, 269, zie ook 267, 269-271; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 95-98, 365, II 237, 420, 436, III 8-9, 448, 539-540, vgl. I 96 noot 1, II 581-582; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.27.
2.Wils, Matricule, III 471 nr.19, vgl. II 177 nr.16 (Gerardus de Palude, Leod. dioc., imm. 24 sept.1466, in decretis); Bijlage II 297.1; Adriaenssen, Hilvarenbeek, 138; Juten, Consilium, 39; Vgl.: Bijsterveld, Laverend, II 495 nr.636 (twee personen: heer Gerit Aerts, waarnemend pastoor van Haaren 1500-1530, en heer Gerit Aerts vanden Broeck, vice-plebaan van Hilvarenbeek 1536-1543); Keussen, Die Matrikel, I 815 nr.2 (Gherardus de Broeck de Buscoducis, imm. dec.1470); GAH, GG 3411 dorso (28 april 1517: kwitantie voor vrome legaten namens de officiaal van Luik ondertekend door De Palude).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)