afb. Anoniem, 1770

Johan Carel Palier

's-Hertogenbosch 16 juni 1729 - 20 februari 1780 (50)

Genealogie
Levensloop
  • 1755. Predikant Well, 12 januari 1755
  • 1770. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1772), 1 april 1770
  • 1780. Begraven Sint Janskerk, 26 februari 1780
Lieburg

Johan Carel Palier

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1770-1780
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Noordbrabantse studenten

3996. PALIER, (Paiké), Joannes Carolus

562
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 562
Sassen

41. Johan Carel Palier

's-Hertogenbosch 16 juni 1729 - 20 februari 1780
296
297
Literatuur
Catalogus van een uitmuntende verzameling ... boeken, verzamelt en nagelaten door wijlen J.C. Palier ('s-Hertogenbosch 1782); A.R.K., Palier, een Hugenoten-geslacht van Bosser drukkers en uitgevers, Gens Nostra, XXII (1967) 123-125; BOUWMAN, Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren 1-2 (Utrecht 1844-1847) II 300, 315; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 158; G.C.V. Verreyt, De boekdrukkers Palier te 's-Hertogenbosch, Tax., XIII (1906) 189-193, 210-219, 323-324; GLASIUS, Godgeleerd Nederland, biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden ('s-Hertogenbosch 1851-1856) III 57-58; H. Palier, Iets over het geslacht der Paliers ('s-Hertogenbosch 1848); HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 32-33; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 390; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) V 421; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) XV 38-39.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 296-297
Artikelen
1949

Van Alphen

Johan Carel Palier
Gekomen van Well en Ammerzoden 1 april 1770, overleden 20 februari 1780
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Johan Carel Palier
's-Hertogenbosch 16 juni 1729 - 20 februari 1780
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 296
 
1970

F.L.R. Sassen

Johan Carel Palier
's-Hertogenbosch 16 juni 1729 - 20 februari 1780
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 81
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

281. Johan Carel Palier, 1780
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 31-32
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) VI, 158, 266

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 224, 387, 448

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 221

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.106

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 1013

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 81-82

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 237, 292, 296-297, 308, 314, 318, 320

n: vermelding in een voetnoot