afb.

Hendrik Palier

's-Hertogenbosch 13 juli 1785 - 's-Hertogenbosch 14 juni 1853 (67)

Getekend portret van Hendrik Palier. Boekdrukker in het hoekpand Markt / Kolperstraat "De Vijf Vocalen".
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Brabantse biografieën

Hendrik Palier (1785-1853)

drukker-uitgever en boekhandelaar

94
95
96
97
98
Bronnen
A.J. van der Aa, 'Hendrik Palier', in: Biografisch Woordenboek der Nederlanden IX, Haarlem 1872, 11-12
A.R.K., 'Palier, een Hugenoten-geslacht van Bossche drukkers en uitgevers', Gens Nostra, 22 (1967), 123-125
René Costedoat, Le peuple 'Rebelle' des Huguenots de Bergerac entre despotisme et tolérance, Beauregard-et-Bassac 1987
C.G. Mulder, 'Palier; een Hugenotengeslacht voor drukkers en uitgevers te 's-Hertogenbosch', Gens Nostra 46 (1991), 256-257
H. Palier, Iets over het geslacht der Paliers, 's-Hertogenbosch 1848
G.D.J. Schotel, 'H. Palier', in: Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 1, Amsterdam 1884, 44-48
Karin Strengers-Olde Kalter, 'De achttiende-eeuwse boekhandel in 's-Hertogenbosch, Brabants Heem 50 (1998), 90-100
J.M.M. van de Ven, Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse universiteitsbibliotheek, 2 delen, Leuven 1994
Ch.C.V. Verreyt, 'De boekdrukkers Palier te 's-Hertogenbosch', Taxandria 13 (1906), 189-193, 210-219 en 323-324
E. Zuidema, 'Hendrik Palier', in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 3, 949-950
Bram Vroon in ’Brabantse biografieën’ 5 (1999) 94-99
Genealogie
Artikelen
1967

A.R. Kleyn

Palier
Gens Nostra 22 (1967) 123-125
 
1970

W.H. Dingemans

Palier (aanvullingen)
Gens Nostra 25 (1970) 55
 
1999

Bram Vroon

Hendrik Palier (1785-1853) : drukker-uitgever en boekhandelaar
Brabantse biografieën 5 (1999) 94-99
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 313

Varia Historica Brabantica III (1969) 297

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 22

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 475

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 292

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 128

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 486-487

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 31, 32, 81

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 21

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 180

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 M-Z (1970) 153

Ch. C.V. Verreyt, 'De boekdrukkers Palier te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1906) 189-193, 210-219, 323-324

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 66, 272

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 73, 197

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 217

Bram Vroon, 'Hendrik Pallier (1785-1853)' in: Brabantse biografieën 5 (1999) 94-99

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 97

n: vermelding in een voetnoot