Godefridus de Overlake

Bichelaer, van den

296. Overlake, Godefridus de

Noten
1.Beijers, "Het Helmonds schepenprotocol" 204-205, 219; GAHM, RA 214, p.166 (1396-1400); GAH, RA 1186, fo.260r (23 okt.1409); Bijlage II 148.2, 296.1 (het afschrift uit 1633 spelt de naam van de notaris als Overlacke); Van Overmeer: Oosterbosch, "Openbare notarissen in het bisdom Luik", xxxiii, 93 noot 5, 318, 520, vgl. 266; Van Rooij, Het oud-archief, III 85 (index); Jacobs, Justitie, 267-268; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 375-376; Bijlage II 32.1, 272.18.2, 272.49, 313.10; GAH, THG 1013-1015 (5 en 6 mei 1388); APB, St.Jan II, Obituarium, p.230; Vgl.: Paquay, Cartulaire de la collégiale Notre-dame à Tongres, 453 nr.202 (Godefridus de Lyt, notarius publicus, getuige te Luik op 7 dec.1359).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)