Petrus Willems van Oudenhoven

Noordbrabantse studenten

3981. OUDENHOVEN, Petrus van

560
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 560
Ten Cate

Petrus Willems van Oudenhoven

Geadmitteerd op 21 juli 1684 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

2854-2863 Minuutakten. 1684-1707. 10 banden.
N.B. Andere minuutakten uit 1693-1707 zijn gebonden in Inv. no. 2726.
2854. 1684 - 1687.
2855. 1688 - 1692.
2856. 1693 - 1696.
2857. 1697 januari - oktober 13.
N.B. Zie noot bij Inv. no. 2859.
2858. 1697 oktober 3 - 1699.
N.B. Hiaat over 1698. Zie Inv. no. 2859.
2859. 1698.
N.B. Met index. Vóórin een akte van insinuatie d.d. 1697 aug. 13 en achtcrin een testament uit 1694 met akte van superscriptie d.d. 1699 dcc. 15, die niet in de index staan vermeld.
2862. 1704 - 1705 juli 24.
2863. 1705 juli 28 - 1707.
Besloten testamenten. 1685-1701.
N.B. Gebonden in Inv. no. 2706.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 137-138, 454
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 560

n: vermelding in een voetnoot