Jacob van Oudenhoven

Vessem 1601 - Haarlem 2 januari 1690

Encyclopedie van Noord-Brabant

Jacob van Oudenhoven

bron: L. van Dijck in Varia Historica Brabantica III.

281
282
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 281-282
Artikelen
1840

C.R. Hermans

De geschied- en oudheidkundige Jacob van Oudenhoven en zijne werken.
Geschiedkundig mengelwerk over de provincie Noord-Braband / C.R. Hermans.
Demelinne 1 ('s Hertogenbosch 1840) 132-148
 
1904

H. F.

Jacob van Oudhoven
Taxandria (1904) 9-13
 
1936

Ph. van Boxmeer

Beeld eener middel-eeuwsche Brabantsche stadsregeering
De Brabantsche Folklore 90 (1936)
 
1939

V. Beermann

Eenige bijzonderheden uit het leven van Jacob van Oudenhoven
Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis 31 (1939?) 123-127
 
1955

W.E. Smelt

Een verrassende vondst in het oud-archief van Noordwijk (Jacob van Oudenhoven en de turfschippers van Breda)
De Nederlandsche Leeuw 11 (1955) 330-337
 
1969

L.G.C.M. van Dijck

Jacob van Oudenhoven (1601-1690), historicus zonder portret
Varia Historica Brabantica III (1969) 335-387
 
1977

G.C.M. van Dijck

Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650
Historische sectie Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1977) 6-7
 
1986

Redactie

Oudenhoven, Jacob van
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 281-282
 
1987

T. Brienen

Jacobus van Oudenhoven 1600-1690
Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Deel 1.
De Groot Goudriaan (Kampen 1987) 43-51
 
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 25

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 23, 65

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 24, 180

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 110

H. F., 'Jacob van Oudenhoven' in: Taxandria (1904) 9-13

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 18, 33, 38, 43, 49, 57, 59, 60, 95, 98, 124, 126, 131

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 168, 183

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 413-414

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 20, 21, 32, 79, 89, 120, 121

J.C.A. Hezenmans, 'Jacob van Oudenhoven' in: Taxandria (1898) 229

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 29

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 4, 25, 32, 33, 34, 37, 43, 80, 81, 159

W.J.F. Juten, 'Jacob van Oudenhoven' in: Taxandria (1897) 229-232

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 20, 23; Bijdragen: 377, 404, 407

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 6

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 9, 123, 156, 187

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 83; 13 (1996) 53, 60, 110; 16 (1999) 76, 217; 16-17 (2000-2001) 164, 166, 189, 194, 195, 296-298; 33 (2016) 18, 80

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 87

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 17, 42, 43, 47, 54, 55, 59, 81, 145, 147

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 9n, 42, 46, 50, 52, 81, 84, 97n

Varia Historica Brabantica III (1969) 335-387

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 78, 78, 110

Ch. C.V. Verreyt, 'Nog iets over den geschiedschrijver Jacobus van Oudenhoven' in: Taxandria (1908) 75-81

n: vermelding in een voetnoot