afb.

Familie van Oudenhoven

Literatuur en bronnenpublicaties

V. Beermann, 'Het notaris-geslacht Van Oudenhoven' in: Taxandria (1939) 289-290

n: vermelding in een voetnoot