Joest van Ouden

1514'15 - 1593

Genealogie
Schuttelaars

Joest van Ouden

Literatuur
BOEREE, De kroniek van het geslacht Backx (Bax, Bacx, Bakx en Baks) : Een episode uit den strijd tegen Spanje (Wageningen 1943) 479, 483; SP 1380 138rv, 1381 144r, 592v, 1388 118v, 1403 253r, 1417 278v, 419v; SR 1560, 1563; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 27, 151, 194, III 253, 403; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der familie Bacx van Herenthals' in: Taxandria 43 (1936) 303.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Judocus den Ouden

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274, 281, 282

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 219n, 240, 441, 474

n: vermelding in een voetnoot