Johannes Osman

Bichelaer, van den

293. Osman, Johannes

Noten
1.GAH, RA 1178, fo.389v (juni 1390); RA 1179, p.259 (28 juni 1391), p.433-434 (13 dec.1392), RA 1180, p.459 (30 juni 1396), RA 1181, p.421 (13 juni 1399), RA 1182, fo.42v (1399/1400), RA 1183, fo.320v, 389v-390r (1403/04), RA 1185, fo.196v (29 aug.1407), RA 1186, fo.429v-430r (1408/09), RA 1187, fo.404r-v (1411/12), RA 1189, fo.65v, fo.144r (1414/15), RA 1190, fo.50r, fo.80r (1416/17), fo.236r (8 aug.1417), RA 1292, fo.505r (1422), RA 1194, fo.130r (4 mrt.1424), RA 1197, fo.388r (1428), RA 1203, fo.143r (1433), RA 1209, fo.63r, fo.68r (1439), fo.41v (7 febr.1439), RA 1211, fo.128v (29 dec.1440), RA 1213, fo.246v (1443), RA 1225, fo.22r (1455), RA 1232, fo.151r (1461/62), RA 1234, fo.28v (1465); Van Rooij, Het oud-archief, II 61 nr.215, 108-109 nrs.395 en 396; GAH, THG 1417a (16 jan.1407); GAH, UMGH 7 (9 Jan.1433); IVR 409 (rekening Tafel van de H.Geest), 1455/56 (erfgoed aan de Huls van Aert Osman); Bijlage II 372.7, vgl. 32.3; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 8; Zie ook: Hens e.a., Mirakelen, 466 nr.265 (Willem Osman, getuige bij wonderverhaal op 28 sept.1383); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 406, II 247, III 154 (Arnd Osman, clericus, lid O.L.V.-Broederschap in 1384).
2.Bijlage II 60.21, 293.1 t/m 293.5; OLVB, band 1, fo.148r (1422/23).
3.Juten, Consilium, 76, 222; Habets, "Fragment", 255; Bijsterveld, Laverend, II 473 nr.402; RALUX, AGL, A XXIX, fo.3v-5r (4 dec.1420); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 240; GAH, RA 1193, fo.217r (23 juli 1423), RA 1194, fo.75r (22 mrt.1424), RA 1196, fo.21r (24 dec.1426), RA 1197, fo.15v (3 jan. 1426), RA 1204, fo.273r (8 juli 1434), RA 1211, fo.296r (17 jan.1441); AAB II, hs. Kievits, p.13, p.17; Schutjes, Geschiedenis, IV 235; Bijlage II 157.15.1,
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot