Willem van Os

1489'90 - 11 april 1556

Zwanebroeder, ridder geslagen door Keizer Karel V (1546), was gedurende 40 jaar regent der stad 's-Hertogenbosch, waar hij een huis bezat in de Windmolenberchstraat. Hij werd afgevaardigd bij de huldiging van Brabant te Leuven (1549) en bij de overdracht der regering van Karel V aan zijn zoon Philips, † 11 april 1556, na gehuwd te zijn geweest met jouffrouwe Catherine van der Keelen, † vóór 1554, dochter van Henric van der Keelen en juuffrouwe Anne dochter van W. Dierc de Roever.
Literatuur
VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 4: Van Oss' in: De Brabantse Leeuw 7 (1958) 187.
Genealogie
Schuttelaars

Willem van Os

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 538; PB 263r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 370; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Van Oss' in: Taxandria 30 (1923) 308; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 4: Van Oss' in: De Brabantse Leeuw 7 (1958) 187.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

90r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Willelmus de Os

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem van Oss, schepen van 's-Hertogenbosch 1528

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07320)
Zuylen

264. Willelmi de Os

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 454, 459

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 594

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 161, 239, 270, 271, 272, 273, 281

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 214, 216

A. van Sasse van Ysselt, 'Van Oss' in: Taxandria (1923) 306-310

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 124n, 125, 125n, 224, 227, 229, 244, 245, 248, 271, 275, 324, 372, 374, 401, 441, 474

Ch. C.V. Verrijt en W.J.F. Juten, 'Noordbrabantsche Zegels' in: Taxandria (1903) 233

n: vermelding in een voetnoot